Kategorie: IT

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach

W jaki sposób można usprawnić pracę wielu przedsiębiorstw? Odpowiedzią na to pytanie są odpowiednie systemy informatyczne. Są one bardzo przydatnymi narzędziami zwłaszcza w takich firmach, jak przedsiębiorstwa produkcyjne, wydobywcze czy transportowe. Na szczególną uwagę zasługują systemy klasy CMMS. Pomimo że powstały one kilka lat temu, dopiero teraz osiągają coraz większą popularność. Dowodem tego jest powstanie kilkunastu zróżnicowanych systemów CMMS, które coraz częściej obsługiwane są w języku polskim. Warto się jednak dokładnie zastanowić nad tym, czemu zawdzięczają swoją popularność. CMMS to Comuterised Maintenance Management System. Wdrożenie tego systemu umożliwia zbieranie wielu informacji odnośnie np. użytkowania maszyn.

Ponadto system ten ułatwia zarządzanie pracą. Bardziej rozbudowany jest system EAM. Skrót oznacza Enterprise Asset Management. Dzięki niemu można efektywnie zarządzać nie tylko maszynami, ale również dokumentacją techniczną czy zakupami. Niewątpliwą zaletą tych systemów jest fakt, że mogą działać jako samodzielne systemy. Jakie są główne zadania systemu CMMS? System ten gromadzi wszelkie informacje odnośnie działania maszyn i urządzeń. Na tej podstawie dokonuje analizy. W razie konieczności sygnalizuje obowiązek przeprowadzenia przeglądów. Dzięki odpowiednim algorytmom system z powodzeniem może zastąpić człowieka podczas tej czynności.

Ze względu na dużą różnorodność systemów informatycznych, warto zastanowić się nad potrzebami przedsiębiorstwa. Niektóre systemy mają proste oprogramowanie, w przeciwieństwie do złożonych aplikacji. Jednakże wysoka efektywność dotyczy każdego systemu CMMS. Przede wszystkim wdrożenie systemu informatycznego umożliwia skuteczniejszą i bardziej wydajną pracę pozostałych pracowników. Jest to spowodowane tym, że to system wykonuje większość prac związanych ze sporządzaniem raportów czy harmonogramów, informowaniem o usterkach bądź analizowaniem danych. Dzięki systemom CMMS możliwe jest uzyskanie pewnych wskaźników, które informują o efektywności pracy. Na tej podstawie można z łatwością dokonać poszczególnych zmian. Jednym z takich wskaźników jest np. średni czas wykonania zlecenia.

Oblicza się go poprzez analizę czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania. Przydatny jest również średni autonomiczny czas konserwacji. Informuje on o czasie, jaki został przeznaczony na poszczególny obiekt techniczny. Wdrożenie tych systemów informatycznych wiąże się jednak z pewnymi kosztami. Z pewnością należy mieć na uwadze koszty związane z samym systemem informatycznym i jego późniejszą eksploatacją. Ponadto trzeba pamiętać także o konieczności przeprowadzeniu szkoleń bądź serwis systemów. Warto sobie uzmysłowić, że takie rozwiązania stają się już niemal codziennością. Z systemów informatycznych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Opłacalność takiej inwestycji jest praktycznie nie do podważenia.

Korzystanie z tego rodzaju systemów z pewnością pozytywnie wpłynie na wydajność i efektywność pracy.