Kategorie: Energetyka

Segregowanie śmieci

Odpady są zmorą całego świata.

Co roku każdy Polak produkuje blisko 300 kg śmieci.

Coraz częściej można spotkać nielegalne wysypiska, które degradują środowisko naturalne.

Jak się ustrzec przed napływającymi ze wszystkich stron odpadkami? Odpowiedź jest jedna – segreguj śmieci! Segregacja wszystkich odpadów komunalnych, czyli śmieci, które powstały w naszych gospodarstwach domowych, to nic innego jak ich zbieranie do specjalnie oznakowanych pojemników.

W Polsce możemy spotkać pojemniki na plastik, szkło, papier i odpadki organiczne.

Co zyskujemy dzięki segregacji? Wszystkie odpadki, które mogą być przetworzone są wykorzystane na nowo, oszczędzamy miejsce na wysypiskach i energię, ograniczamy rozpowszechnianie się szkodliwych i trudno rozkładających się śmieci, a co za tym idzie ograniczamy ich liczbę – nie zanieczyszczamy środowiska.

Pamiętajmy, że na przykład zużyte baterie, ze względu na zawartość metali ciężkich, wykazują właściwości toksyczne – niebezpieczne odpady możemy składować tylko w miejscach do tego przeznaczonych.