Kategorie: Religia

Sakramenty święte – jakie są i co oznaczają?

Istniej siedem sakramentów świętych – chrzest, bierzmowanie, eucharystia, kapłaństwo, małżeństwo, pokuta i namaszczenie chorych. Sakramenty te obejmują wszystkie z najważniejszych momentów życia każdego chrześcijanina. Co właściwie oznaczają i jak przebiegają?

Chrzest święty

To pierwszy sakrament, który otwiera drzwi do przyjmowania kolejnych sakramentów. W celu ochrzczenia dziecka, rodzice powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej zgodnej z adresem zamieszkania. Do wypełnienia wszystkich formalności niezbędna będzie metryka urodzenia dziecka, a także świadectwo od przyszłych rodziców chrzestnych o możliwości podjęcia tej roli. Charakterystyczne artykuły, które towarzyszą dziecku do chrztu to świeca chrzcielna i szatka, dostarczane zazwyczaj przez chrzestnych.

Eucharystia, Komunia Święta

To sakrament ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy. Podczas tego sakramentu towarzyszy nam Jezus, a my mamy możliwość spożywania Jego Ciała i Krwi pod postacią komunii świętej. Do Pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci ochrzczone, będące w wieku 8 lat.

To niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego chrześcijanina.

Bierzmowanie

Kolejny sakrament po Chrzcie Świętym i Pierwszej Komunii Świętej. Bierzmowanie, poprzez Ducha Świętego, ma umacniać więź młodego człowieka z Kościołem. Do tego sakramentu przystępują już starsze dzieci, przeważnie w wieku 15-16 lat, choć do bierzmowania mogą przystąpić również dorośli. Każda osoba bierzmowana musi mieć swojego świadka bierzmowania – osobę ochrzczoną i również bierzmowaną. Do sakramentu bierzmowania niezbędne jest krzyżmo (mieszanka oliwy i balsamu), które zostaje poświęcone przez biskupa. Na czole bierzmowanego wykonywany jest znak krzyża poświęconym krzyżmem.

Pokuta

Pokuta to inaczej spowiedź, która ma na celu wyznanie grzechów i pojednanie z Bogiem. Podstawą dobrej spowiedzi jest wykonanie rachunku sumienia, żałowanie za popełnione grzechy, obiecanie poprawy, szczere wyznanie grzechów i zadośćuczynienie.

To ostatnie polega na wypełnieniu pokuty zadanej przez kapłana, a także, jeśli to możliwe, na naprawieniu szkód, jeśli jest to wykonalne.

Namaszczenie chorych

To sakrament, który udzielany jest osobom ciężko chorym, starszym przed operacją, a nawet nieprzytomnym, jeśli tylko istnieje przypuszczenie, że świadomie przyjęliby sakrament namaszczenia. Kapłan przychodzi do chorych w szpitalach, ale i w domach.

Małżeństwo

W kościele katolickim jest to związek stworzony przez kobietę i mężczyznę. Sakrament małżeństwa jest sakramentem nierozerwalnym. Poprzedzają go nauki przedślubne. Symbolem zawarcia małżeństwa są obrączki, które umieszcza się na specjalnej tacce, by następnie młodzi nałożyli je sobie nawzajem na palce.

Kapłaństwo

To sakrament święceń, w wyniku których dana osoba staje się kapłanem, by pełnić funkcję w Domu Bożym. Zadaniem Kapłana jest między innymi prowadzenie mszy świętej oraz udzielanie sakramentów.