Kategorie: Technologia

Rozwój gospodarki a technika

Gospodarka ma to do siebie, że się rozwija. Tempo tego rozwoju bywa różne i jest zależne od rozmaitych czynników. Można wśród nich wskazać między innymi kondycję techniki w danym państwie i skalę postępu technicznego, który ma miejsce także na zewnątrz. Żyjemy bowiem w dobie globalizacji i wszelkiego rodzaju czynniki występujące poza państwami narodowymi mają na nie ogromny wpływ. Tyczy się to między innymi wymiaru technicznego, ponieważ zaszły w tym obszarze ogromne zmiany. Cały świat może obserwować, jak zmienia się technika i jaka jest skala tych zmian. Powodują one, że ludzie zyskują wiele praktycznych rozwiązań oraz innowacji, ale stymulowany jest też rozwój gospodarczy na licznych polach. Fakt, że technika przyczynia się do usprawniania działalności firm pokazuje jasno, jak wiele daje.

Obecność komputerów w przedsiębiorstwach, jak też wszelkiego rodzaju zaawansowanych rozwiązań w obszarze przetwarzania danych to przykłady pierwsze z brzegu. Spójrzmy na sferę produkcji – bez względu na to, czy mowa o branży spożywczej czy przemysł innego typu. Wszystkie procesy wytwórcze bazują dziś w ogromnej mierze na nowoczesnej technice, która w zasadniczy sposób zmienia układ sił. Czyni produkcję wydajniejszą, powoduje, że spada popyt na zatrudnienie pracowników (tu dają o sobie znać swoiste społeczne koszty nowoczesności, jaka wkracza w życie gospodarcze). Rożna skala postępu Nie da się dyskutować z tezą, że im dalej idzie postęp w dziedzinie techniki, tym więcej można oczekiwać po rozwoju gospodarczym. Dotyczy to w gruncie rzeczy wszystkich państw na świecie. Oczywiście stopień ich rozwoju jest skrajnie odmienny. Mamy kraje bardzo bogate, w których kultura techniczna jest szalenie rozwinięta i mamy zakątki bardzo ubogie.

Tam postęp techniczny jest obecny w znikomym stopniu, czego nie da się zignorować. Ograniczone są również możliwości zmiany stanu rzeczy, chyba że z udziałem potężnych inwestycji zewnętrznych, do których przeprowadzenia nie ustawia się kolejka chętnych. Świat gospodarczy jest stymulowany w dużym stopniu wspomnianą globalizacją. Zakłada ona w pełni swobodną wymianę informacji pomiędzy podmiotami, płynnie realizowany eksport i import, ale również wymianę techniczną. To, co staje się osiągnięciem jednej firmy może dziś bardzo szybko stać się udziałem całego świata i można czerpać z tych nowych rozwiązań korzyści w ujęciu globalnym. Motorem tych wszystkich procesów są ludzie. Pełni kreatywności, z kapitalną wiedzą oraz umiejętnościami. To oni zmieniają oblicze techniki i co za tym idzie światowych gospodarek.