Kategorie: IT

Platformy e-learningowe jako alternatywna forma nauczania

Dynamiczny rozwój nauczania zdalnego w ostatnich latach to fakt. Sytuacja ta została wymuszona okolicznościami pandemicznymi, ale nie da się uciec od wrażenia, że wyobrażenie o edukacji jako takiej zostały w związku z tym znacząco zmienione. Wiele zatem wskazuje, że w kolejnych dekadach i latach będą kwitnąć platformy e-learningowe, których zadaniem będzie przekazywanie wiedzy zarówno dzieciom i młodzieży, jak też dorosłym. One zresztą są już standardem w różnych obszarach i bywało tak jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Wszakże wszelkiego rodzaju kursy zawodowe czy związane z obszarem zagadnień BHP nierzadko odbywały się zdalnie. Jednocześnie część działających już platform przywiązywała naprawdę dużą wagę do tego, aby narzędzia te rozwijały się jeszcze bardziej i otwierały przez użytkownikami nowe, jeszcze większe możliwości. Aktualnie procesy te mają szansę jeszcze bardziej przyspieszyć, co nie będzie zaskoczeniem chyba dla nikogo. Platformy e-learningowe – jaką rolę odegrają w kształceniu młodego pokolenia? Uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia ich prawidłowego rozwoju intelektualnego, ale także społecznego.

Wszak to właśnie w szkole w dużej mierze zachodzą procesy socjalizacyjne i jeśli na tym etapie wystąpią braki, bardzo trudno będzie pokonać je w przyszłości. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby nie traktować nauczania online jako rdzenia systemu nauczania. Może ono być jednak bardzo istotnym uzupełnieniem i wsparciem – szczególnie na tych odcinkach, na których bezpośrednie przekazanie pewnych informacji napotyka trudności. Platformy e-learningowe przeznaczone dla szkolnictwa mogą być też swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa i wyjściem awaryjnym w sytuacji, gdy z jakichś względów lekcje nie mogą się w danym momencie odbywać w sposób stacjonarny, co świat miał okazję „przećwiczyć” w niedawnym czasie.

Dziś platformy e-learningowe to znacznie więcej niż ciekawostka Jeśli ktoś interesuje się tematem z pewnością zauważył, jak dużej przemianie uległy wszelkie narzędzia wykorzystywane pod kątem nauczania – zarówno szkolnego, jak też związanego z doskonaleniem kompetencji zawodowych. Kiedyś zdalne zajęcia ograniczały się do wysyłania plików PDF na maila. Dzisiaj z kolei działają bardzo rozbudowane aplikacje webowe, które dają dostęp do atrakcyjnie opracowanych treści, nierzadko o multimedialnym charakterze. Ta nowoczesna forma znacząco ułatwia przyswojenie wiedzy, szczególnie młodym osobom przyzwyczajonym do pochłania cyfrowych materiałów w masowych ilościach.

Platformy e-learningowe stały się czymś naprawdę ciekawym i efektywnym, dlatego ich rozwój warto śledzić z zainteresowaniem. Z całą pewnością jeszcze wieloma rzeczami nas zaskoczą. Nowatorskie platformy e-learningowe sposobem na wyrównanie szans w edukacji? Tak naprawdę nauczanie zdalne można realizować na wielu poziomach i odnosić na tym gruncie liczne sukcesy. Konieczne jest tylko wdrożenie odpowiednich narzędzi, które wpłyną pozytywnie na skuteczność przekazywania wiedzy.

Okazuje się też, że tego rodzaju opcje mogą być doskonałą metodą na zasypywanie rowów hamujących edukację w pewnych grupach społecznych lub społecznościach. Tylko internet i podstawowy sprzęt elektroniczny są potrzebne, aby móc rozwijać elektroniczne nauczanie. Właśnie z tego powodu platformy e-learningowe mogą pomagać tam, gdzie edukacja napotyka przeszkody i trudno zorganizować ją w konwencjonalny sposób. Temu aspektowi także warto się przyglądać.