Kategorie: Energetyka

Odnawialna energia geotermalna

Energia geotermalna, zwana również energią geotermiczną, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Pozyskuje się ją przede wszystkim poprzez tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód termalnych. Budowa elektrowni geotermalnych nie wywiera niekorzystnego wpływu na krajobraz, w przeciwieństwie do elektrowni wodnych czy wiatrowych. Zasoby energii geotermalnej są niezależne od warunków pogodowych, a ze względu na fakt, że są pokładami lokalnymi, mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania.

Jednak geotermalna niesie za sobą również pewne zagrożenia. Bowiem powoduje zanieczyszczenia wód głębinowych oraz uwalnianie siarkowodoru, radonu i innych gazów. Pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji, jednak wiąże się również z bardzo niskimi kosztami dalszej eksploatacji, przez co może być traktowane jako ekonomiczne. Warto zaznaczyć, że Polska obfituje w bardzo dobre warunki geotermalne, więc ten sektor energetyki zapewne ulegnie rozkwitowi w przyszłości.

www.dominikpolonski.com