Kategorie: Energetyka

Najpopularniejsze rozwiązania: ropa naftowa

Pomimo znaczącego wzrostu zainteresowania ekologią, nadal najpopularniejsze jest czerpanie energii z jej nieodnawialnych źródeł. Zaliczamy do nich przede wszystkim wszelkiego rodzaju paliwa kopalne. Prym wśród nich wiedzie wykorzystywanie ropy naftowej. Inaczej określamy ją mianem oleju skalnego.

Jej charakterystyczną cechą jest przede wszystkim ciekły stan skupienia. Składa się z mieszaniny węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych. Można znaleźć w niej także domieszkę azotu, tlenu, siarki i różnego rodzaju zanieczyszczeń. Uznawana jest za jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

Występuje tylko w ściśle określonych miejscach, zwykle w połączeniu ze złożami gazu ziemnego. Najczęściej pojawia się w zbiornikach skalnych, które charakteryzują się ciemną barwą i wysoką zawartością substancji bitumicznych. Pod wpływem ciśnienia ropa przesącza się ze skał macierzystych do innych, bardziej porowatych i cechujących się większą przepuszczalnością. Ropa naftowa wydobyta wprost ze źródła ma bardzo specyficzny, ostry zapach.

Jest łatwopalna i nierozpuszczalna w wodzie. Zwykle ma ciemnobrunatną barwę, jednak jej kolor może się zmieniać w zależności od miejsca jej wydobycia.

www.101filmow.pl