Kategorie: Energetyka

Czy ekologia jest popularna?

Współcześnie dokłada się wszelkich starań, aby minimalizować szkodliwość wszelkich wykorzystywanych źródeł energii. Niestety, tego typu rozwiązania nadal nie są zbyt popularne i nie zastępują nieodnawialnych zasobów.

Według danych z 2013 roku, niemalże dziewięć i pół procent światowego zapotrzebowania na energię zaspokajanych było przez odnawialne źródła energii. Najchętniej wykorzystuje się tutaj grawitacyjną siłę wody.

Kolejne pod względem popularności było wykorzystywanie wiatru oraz biomasy i biopaliw. Stosunkowo rzadko korzystamy z zasobów energetycznych słońca, pomimo tego, że to właśnie ono jest najobfitszym na świecie źródłem odnawialnej energii.

Czego więc używamy, skoro niechętnie posługujemy się ekologicznymi rozwiązaniami? Najpopularniejsze w skali światowej jest czerpanie siły z zasobów ropy naftowej. Na drugim miejscu względem popularności plasuje się tutaj węgiel.

Niewiele rzadziej różnego rodzaju urządzenia zasilane są za pomocą gazu ziemnego. Naukowcy prognozują, że w ciągu kilku najbliższych lat zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii znacznie się zwiększy.

Może to mieć zbawienny wpływ na nasze środowisko.