Rozproszony system energetyczny

Wytwarzanie energii w systemie rozproszonym jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną częścią całości przemysłu energetycznego. Służy jako dodatkowe zabezpieczenie dla ciągłości systemu dostaw energii, z której korzysta cały kraj.

Oprócz korzystania z różnych źródeł oraz dostawców, a także wykorzystywania odnawialnych źródeł energii generacja rozproszona pozwala na dodatkowe zabezpieczenie państwa. W systemie rozproszonym energia wytwarzana jest przez niewielkie jednostki wytwórcze będące częścią sieci rozdzielczych lub elektromagnetycznej sieci, do której należy odbiorca.

Ten sposób dostarczania energii korzysta najczęściej z niekonwencjonalnych sposobów jej pozyskiwania. Mowa tu o elektrowniach wiatrowych, wykorzystaniu ciepła, siły morskich pływów czy też opadów.

Do tej pory źródła energetyki rozproszonej dzieli się najczęściej pod względem wyprodukowanej mocy (małe, średnie, duże). Innym kryterium może być też lokalizacja obiektu w relacji do sieci wytwórczej oraz odbiorców energii.