Pompa ciepła typu woda-woda

Wszystkie pompy ciepła wymagają sprawnego dolnego źródła. W zależności od rodzaju pompy jest do powietrze,...

Wszystkie pompy ciepła wymagają sprawnego dolnego źródła. W zależności od rodzaju pompy jest do powietrze, woda lub ziemia. Z tego powodu nadano pompom charakterystyczne nazwy.

Ostatnim typem jest pompa typu woda-woda. Dolnym źródłem takiej pompy jest woda gruntowa. W większości przypadków ciepło pozyskiwane jest za pośrednictwem studni.

Ich ilość uzależniona jest od całkowitego zapotrzebowania na ciepło. W przypadku większej ilości studni każda z nich pełni inną rolę. Zawsze musi być wydzielona studnia, która stanowić będzie zbiornik ciepłej wody.

Kolejne studnie gromadzą wodę schłodzoną. Podczas instalacji studni należy pamiętać o odpowiednich odległościach między nimi. Jest to spowodowane tym, że niewystarczające odległości mogą sprawić, że woda ciepła ulegnie wymieszaniu z zimną.

Ponadto wymagane jest posiadanie wody gruntowej na odpowiedniej głębokości. Z tego powodu pompy typu woda-woda nie mogą być stosowane w każdym gospodarstwie domowym. Przyczyny są bowiem natury geologicznej.

www.rodzajechwastow.com.pl