Pielgrzymka to wyjątkowa podróż do miejsc świętych, podjęta z pobudek religijnych. Pielgrzymujemy, by wyrazić nasze prośby, podziękowania lub zadośćuczynić. Takie...