Odnawialne źródła energii

Wytwarzanie energii w Polsce nadal oparte jest na „tradycyjnych” źródłach energii: węgiel kamienny i brunatny....

Wytwarzanie energii w Polsce nadal oparte jest na „tradycyjnych” źródłach energii: węgiel kamienny i brunatny. Nadmierne zużywanie zasobów paliw kopalnych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że zaczynamy szukać innych rozwiązań.

Od lat można zauważyć, że w Polsce prężnie rozwija się ekologiczny sposób otrzymywania energii… za pomocą odnawialnych źródeł. Czym tak naprawdę są odnawialne źródła energii? Są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich brakiem – ich zasoby są odnawiane w bardzo krótkim czasie.

Źródłami odnawialnymi są między innymi wiatr, geotermia, opady, fale morskie, pływy morskie i promieniowanie słoneczne. W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 4,6% naszego zapotrzebowania na energię.

Głównymi źródłami są: biomasa (2,2%), wiatr (1,8%) oraz hydroenergetyka (0,6%). Rozwój odnawialnych źródeł energii to sposób przede wszystkim na ochronę środowiska i wypełnienie unijnych zobowiązań zawartych w pakiecie energetyczno-klimatcznym.