Odnawialne źródła energii

Współcześnie zapanowała moda na życie w zgodzie z naturą i wskazaniami ekologii, dlatego też coraz...

Współcześnie zapanowała moda na życie w zgodzie z naturą i wskazaniami ekologii, dlatego też coraz bardziej powszechne staje się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

A co tak właściwie kryje się pod tym hasłem? Energia odnawialna to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych.

Źródłem takiej energii może być więc promieniowanie słoneczne, wiatr czy opady, ale również pływy i fale morskie.

Coraz bardziej powszechna na świecie staje się również energia geotermalna i biomasa wraz z biopaliwami.

Na terenach poszczególnych państw systematycznie wzrasta więc ilość elektrowni wiatrowych, słonecznych i geotermicznych.

Nie ulega wątpliwości, że alternatywne źródła energii mają bardzo korzystny wpływ na środowisko, nie powodując jego dalszych zanieczyszczeń i degradacji.

Ponadto energia odnawialna staje się coraz tańsza, przez co bardziej konkurencyjna dla tradycyjnych paliw kopalnianych.

Powoduje to, że coraz większa liczba osób decyduje się na jej wykorzystywanie w gospodarstwie domowym.