Małe elektrownie wodne

Każdy z nas wie czym zajmuje się elektrownia. To duży, czasami nawet ogromny, zakład, który produkuje prąd.

Mieszkańcy okolicznych miast i wsi właśnie stamtąd czerpią energię elektryczną. W związku z rozwojem dziedziny wykorzystania odnawialnych źródeł energii jednym z rodzajów elektrowni są elektrownie wodne.

A wśród nich figurują tzw. małe elektrownie wodne.

Mała elektrownia wodna to elektrownia, która wykorzystuje energię potencjalną wody oraz jej moc nie przekracza 5 lub 10 MW (w zależności od kraju). Ze względu na ekologiczny sposób generowania energii właściciele takich zakładów otrzymują certyfikat produkcji tzw.

zielonej energii. Faktem jest jednak to, że nawet małe elektrownie wodne wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na środowisko naturalne.

brama do chłodni Technologiczne ładowarki teleskopowe merlo są od dawna niezawodne

Do zalet zaliczamy możliwość budowania ich na małych ciekach, wpływają pozytywnie na poziom wód gruntowych, ich działanie oparte jest na dobrze już poznanej technologii, można je sterować zdalnie. Wady to przede wszystkim niekorzystny wpływ na bilans hydrologiczny oraz geomorfologiczny okolicznych terenów, a także zaburzenie biocenozy środowiska rzecznego.