Energia z wody

Czy woda może tworzyć energię? Oczywiście! Jak to się robi? Otóż elektrownie wodne zamieniają energię...

Czy woda może tworzyć energię? Oczywiście! Jak to się robi? Otóż elektrownie wodne zamieniają energię spadku lub przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem specjalnych turbin wodnych.

Turbina wodna to po prostu silnik wodny, który przeobraża energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami.

Następnie obracający się wirnik napędza prądnicę – i tak o to mamy energię ze źródeł odnawialnych.

Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych (rzadziej mórz) o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie.

Dla Polskiej hydroenergetyki znaczenie ma dolna Wisła oraz Dunajec.

Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne tylko w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym.

Liderem i wzorcem dla całej Europy w dziedzinie hydroenergetyki jest Norwegia, która uzyskuje z energii spadku wody aż 98% energii elektrycznej.

Elektrownie wodne oprócz zadania energetycznego mogą spełniać na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe.