Energia słoneczna

Metody wykorzystywania energii słonecznej znane były już w starożytności i polegały na samoczynnym ruchu ciepła...

Metody wykorzystywania energii słonecznej znane były już w starożytności i polegały na samoczynnym ruchu ciepła w budynkach, poprzez odpowiednie umieszczenie na przykład okien i wentylacji. W ten sposób energia słońca była magazynowana w celu ogrzewania pomieszczeń w nocy. Obecnie energię słoneczną wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej za pomocą fotoogniw. Ogniwa fotoelektryczne są wykonane z półprzewodników na bazie krzemu.

Pomimo, że słońce dociera do całej powierzchni Ziemi, oświetlenie jej nie jest równomierne i zależy od położenia geograficznego, pory roku i pory dnia. Obecność różnych pyłków i wody w atmosferze oraz zachmurzenie – uniemożliwiają efektywne wykorzystanie tego źródła energii. Z punktu widzenia przydatności promieniowanie słoneczne ma zarówno wady, jak i zalety. Zaletami są niezawodność i wytrzymałość.

Wady: są mało wydajne, bardzo kosztowne i wykazują duże zapotrzebowanie na powierzchnię instalacyjną – przeciętnej wielkości gospodarstwo domowe potrzebuje około 20 000 kilowatogodzin, dlauzyskania takiej energii elektrycznej, fotoogniwa musiałyby zajmować powierzchnię nawet 100 metrów kwadratowych.

www.pol-argos.pl