Elektrownie cieplne w Polsce

W naszym kraju ponad 90% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni cieplnych opalanych węglem. Wynik ten jest dość przerażający. Jak wiemy proces spalania paliw kopalnych uwalania do atmosfery dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz metale ciężkie.

Stanowi to poważne zagrożenie dla życia na ziemi, gdyż w stopniu znacznym zanieczyszcza nie tylko powietrze, ale także wody, glebę i ma wpływ na życie nie tylko ludzi, ale także zwierząt i roślin. Pierwsze elektrownie cieplne datujemy w Polsce na XIX wiek. Na początku produkowały i dostarczyły energię mechaniczną okolicznym zakładom przemysłowym.

Pierwsza powstała w 1900 roku w Radomiu. Następna już po 2 latach w Warszawie, natomiast szeroko zakrojony plan rozwinięcia tej działalności wszedł w życie dopiero po II wojnie światowej. Korzystano wtedy z rodzimych złóż węgla kamiennego, a później także brunatnego.

Dziś działa na terenie Polski 55 elektrowni cieplnych. Ich lokalizacja zależy przede wszystkim od bliskości zasobów naturalnych oraz możliwie łatwego dostępu do wody. Nie bez znaczenia jest także odpowiednio duże zapotrzebowanie regionu na energię.