Czy ekologia jest popularna?

Współcześnie dokłada się wszelkich starań, aby minimalizować szkodliwość wszelkich wykorzystywanych źródeł energii. Niestety, tego typu...

Współcześnie dokłada się wszelkich starań, aby minimalizować szkodliwość wszelkich wykorzystywanych źródeł energii. Niestety, tego typu rozwiązania nadal nie są zbyt popularne i nie zastępują nieodnawialnych zasobów.

Według danych z 2013 roku, niemalże dziewięć i pół procent światowego zapotrzebowania na energię zaspokajanych było przez odnawialne źródła energii. Najchętniej wykorzystuje się tutaj grawitacyjną siłę wody.

Kolejne pod względem popularności było wykorzystywanie wiatru oraz biomasy i biopaliw. Stosunkowo rzadko korzystamy z zasobów energetycznych słońca, pomimo tego, że to właśnie ono jest najobfitszym na świecie źródłem odnawialnej energii.

Czego więc używamy, skoro niechętnie posługujemy się ekologicznymi rozwiązaniami? Najpopularniejsze w skali światowej jest czerpanie siły z zasobów ropy naftowej. Na drugim miejscu względem popularności plasuje się tutaj węgiel.

Niewiele rzadziej różnego rodzaju urządzenia zasilane są za pomocą gazu ziemnego. Naukowcy prognozują, że w ciągu kilku najbliższych lat zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii znacznie się zwiększy.

Może to mieć zbawienny wpływ na nasze środowisko.

www.koffice.org.pl