Co to jest gruntowny wymiennik ciepła?

Gruntowny wymiennik ciepła umożliwia uzyskanie energii cieplnej, która wykorzystana jest do ogrzewania domu. Głównym zadaniem...

Gruntowny wymiennik ciepła umożliwia uzyskanie energii cieplnej, która wykorzystana jest do ogrzewania domu. Głównym zadaniem takiego wymiennika jest uzyskanie energii z ziemi. Odbywa się na to określonej głębokości, zazwyczaj kilku metrów. Wówczas średnia temperatura wynosi kilka stopni Celsjusza. Temperatura gruntu jest dość stabilna. Wyróżnia się kilka rodzajów gruntownych wymienników ciepła. Jest to np.

wymiennik rurowy, żwirowy, glikolowy oraz powietrzne. W przypadku ostatniego rodzaju stosuje się powietrzne, które stanowi niejako środek odbierający ciepło od gruntu. W wymienniku glikolowym taką funkcję pełni glikol. Gruntowny wymiennik ciepła będzie sprawnie funkcjonował wtedy, gdy zostanie prawidłowo rozmieszczony. Przyjmuje się, że jego najwyższa część powinna być usytuowana pod strefą przymarzania. Na efektywność wymiennika wpływa również rodzaj gruntu. Za najlepsze uważane są grunty wilgotne i gliniaste.

Piasek posiada znacznie gorsze właściwości.