Biomasa – czy warto ją stosować?

Biomasa zaliczana jest do jednych z najbardziej popularnych sposobów naturalnego pozyskania energii. Pod pojęciem biomasy...

Biomasa zaliczana jest do jednych z najbardziej popularnych sposobów naturalnego pozyskania energii. Pod pojęciem biomasy należy rozumieć roślinne materiały. Biomasę stanowią zatem odpady drzewne, słoma, rośliny odpadowe czy drewno opałowe. Wykorzystuje się także nieużyteczne odpadki pochodzące z gospodarstwa rolnego.

Ze względu na rodzaj używanych substancji z tego źródła uzyskuje się bioenergię. Jednakże wykorzystanie biomasy jest dość ograniczone. Podstawą jest zainstalowanie specjalnych kotłów, które przystosowane są do spalania tego surowca. Koszty instalacji zaliczają się do wysokich, lecz warto pamiętać, że dostępność surowca rekompensuje wysoką cenę.

Kolejną kwestią jest spełnianie odgórnych wymogów wobec materiałów roślinnych stanowiących biomasę. Wpływ biomasy na środowisko określany jest jako neutralny. W trakcie spalania uwalniają się jednak niewielkie ilości dwutlenku węgla. Ich ilość jest znikoma.

Pomimo tego biomasa jest chętnie propagowana przez środowiska ekologiczne.

www.echomusic.pl