Automatyzacja zmienia proporcje

Im więcej nowoczesnego sprzętu w zakładach produkcyjnych, tym lepiej dla firm – przynajmniej w sensie rachunku ekonomicznego.

Dynamika w rozwoju automatyzacji w produkcji dóbr jest zjawiskiem fascynującym, które pokazuje nam równocześnie, jak zmieniła się rola człowieka w gospodarce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Rzeczywiście jest tak, że wydajne i nowoczesne maszyny są w stanie wykonywać coraz więcej precyzyjnych operacji, a co za tym idzie ich udział w powstawaniu licznych produktów oraz realizowaniu przedsięwzięć jest większy niż kiedyś.

Zmienia się zatem układ sił w dużych przedsiębiorstwach.

Na niektórych odcinkach inwestowanie w urządzenia do produkcji jest bardziej opłacalne niż inwestowanie w ludzi.

Stosunkowo wąska grupa specjalistów lub odpowiednio przeszkolonych robotników jest w stanie nadzorować skutecznie pracę tych maszyn, co pozwala firmom na znaczne oszczędności.

Sytuacja ta jest też ściśle związana z wydajnością, o czym będziemy jeszcze pisać w kolejnym tekście.

serwis pojazdów ciężarowych jelenia góra